FUSS HA TUDSZ

Avagy gondolatok a nárcisztikus személyiség zavarról

 

A nárcisztikus személyiségzavar nagyon divatos lett és nem tudom, hogy valóban többen vannak a nárcisztikusok vagy egyszerűen  csak többet beszélünk róluk. Rengeteg különböző szintű dokumentum és videó található az interneten, több kiváló könyv is megjelent erről. Az alábbi összegzés ezekből merít, igyekszem amennyire lehet, az olvasottak és elhangzottak lényegét megragadni.

 

A hozzáférhető dokumentumokon, videókon kívül igénybe vettem a mesterséges intelligenciát (EMI). Egyrészt a fogalmi meghatározások terén, az egyes személyiség zavarok egyezősége és megkülönböztethetősége területén. Másrészt a tipikus nárcisztikus megnyilvánulásokra adható válaszok terén.

Ez az összeállítás nem tudományos igényességű, hangsúlyozottan nem saját kutatás eredménye, inkább praktikus, rövid összefoglalása az olvasottaknak és látottaknak.

 

Kinek szól?

Azoknak, akik valahol, valamikor kapcsolatba kerülnek olyan emberekkel, akik a jó értelemben vett átlagtól, normálistól jelentősen eltérő és tartósan furcsa viselkedést és reakciókat mutatnak, ezek egy jelentékeny csoportját képezik a nárcisztikusok. Nagy kihívás velük találkozni, akárcsak egy alkalommal is, de az a szerencsés eset.

 

Sorscsapás viszont, ha a kollégád, főnököd, beosztottad, szomszédod, barátod nárcisztikus. Ennél már csak egy tragikusabb létezik, ha a párod az, akivel tartósan összekötötted az életed, esetleg gyerekeitek is vannak és egyszercsak kiderül, hogy nárcisztikus.

 

Persze szinte hiába a sok okos cikk és könyv elolvasása, a sok zseniális videó megnézése, sajnos a nárcisztikusság lényegét akkor érted meg igazán, amikor elmúltak a „mézes hetek” (akár párkapcsolat, akár barátság, akár munkatársi, akár szomszédi stb. viszonyban vagy vele).

 

Mert ekkor képtelen vagy vele szót érteni, nem tudsz vele megállapodni, mint a kígyó kicsúszik a kezedből, minden magadról kiadott információt ellened fordít. Ekkor érted meg, addig voltál értékes számára, amíg hasznára voltál. Ezt követően gátlástalanul lejárat, megszégyenít, tönkretesz. Kiszolgáltatottnak és tehetetlen áldozatnak érzed magad.

 

Igaz sohasem késő tisztába jönni ,vagy jobb később mint sohase megvilágosodni, hogy miben vagyunk és kivel vagyunk kapcsolatban. Ha felismered, hogy valamilyen nárcisztikus kapcsolatba keveredtél, akkor a továbbiak elolvasása nélkül megfogadhatsz egyetlen hasznos tanácsot. Menekülj! Ha tudsz! Ez általában nem olyan egyszerű. Nekem nagyon nem tetszett ez a „menekülj” tanács, de belátom nem nagyon van alternatívája. Az alábbi 18 pont talán segíthet az eligazodásban, megértésben.

 

ELSŐ: SZEMÉLYISÉGZAVAROK TÍPUSAI

 

A-csoport: „különc” személyiségzavarok

 

A-1 A paranoid (bizalmatlan, gyanakvó, feltételez ártó szándékot, kerüli a szoros, intim, bizalmi kapcsolatokat, az ingereknek fenyegetőek vagy sértő értelmezése)

A-2 A szkizoid (kapcsolatteremtési és érzelemkifejezési nehézség,  érdektelen a társas kapcsolatok iránt, sekélyes, felszínes interakciók, beszűkült érzelmi élet)

A-3 A szkizotip (még kifejezettebb izoláció, súlyos kapcsolatteremtési deficit, a beszűkült vagy inadekvát affektusok, előfordulhat szkizofréniára jellemző tünet. pl. a mágikus gondolkodás, vonatkoztatásos téveszmék, szokatlan perceptív élmények, viselkedési bizarráriák)

 

B-csoport: „teátrális” személyiségzavarok

 

B-1 Az antiszociális (felelőtlenség, impulzivitás, mások igényeinek teljes figyelmen kívül hagyása, manipuláció, morális érzékenység és a bűntudat teljes hiánya.)

B-2 A borderline (labilis, gyors hangulatváltozás, az énkép és az érzelmi labilitás, impulzuskontroll súlyos zavara, pl. felelőtlen költekezés, szerabúzus vagy akár önsértés, öncsonkítás. Rendkívül szélsőséges,  fekete-fehér gondolkodásmód, krónikus ürességérzés, képtelenség célok meghatározására és célitrányos törekvésre)

B-3 A hisztrionikus (rendkívül élénk, sekélyes és gyorsan változó emocionalitás, folyamatos szereplés, teátrálitás, figyelem középpontban lenni, hiú, követelőző, jutalomértékű ingerek keresése)

B-4 A nárcisztikus (grandiozitás, feljogosítottság, sikerről, boldogságról, szépség, hatalomról, ideális társról fantáziálás,  figyelem és csodálat kivívása és fenntartása, gyenge empátiás készség)

 

C-csoport: „szorongásos” személyiségzavarok

 

C-1 Az elkerülő (szociális, interakciós gátoltság, elutasítástól és kritikától való rettegés, ezen helyzetek kerülése, elégtelenség-érzés, izolálódás és vágyakozás intim kapcsolatokra, belső fantáziavilágba menekülés,  depresszió)

C-2 A dependens (szeparációs félelem, mások támogatásának és gondoskodásának igénylése, ráhagyatkozás a gondoskodó félre, döntésképtelenség, állandó segítségre szorulás, magát teljesen tehetetlennek, szerencsétlennek, életképtelennek érzés, kapcsolat elvesztése miatti szorongás, ezért hajlam kellemetlen szituációkban lenni)

C-3 A kényszeres (rugalmatlanság, merevség, érzelmek kifejezésének visszafogottsága, merev szabályrendszerű, szélsőségesen perfekcionizmus, mércékhez ragaszkodás és ezek alapján méri magát és másokat, legtöbbször teljesíthetetlenek elvárások)

 

MÁSODIK: A három fő teátrális személyiség zavar megértése és elkülönítése

 

NÁRCISZTIKUS

1.      Nagyzolás és önelégült viselkedés: Az NSZ-ben szenvedők gyakran magukat tartják fontosnak és kiválónak, és általában nagyra értékelik a saját képességeiket és teljesítményeiket.

2.      Hiányzó empátia: Az NSZ-ben szenvedők gyakran nehézséget okoznak az empátia és a mások érzéseinek megértése, és általában nem figyelnek eléggé másokra.

3.      Irigy és ellenséges viselkedés: Az NSZ-ben szenvedők gyakran versengenek másokkal, és irigykednek azokra, akik sikeresek vagy elismerést kapnak.

4.      Önbecsapás: Az NSZ-ben szenvedők gyakran idealizálják magukat, és nem ismerik el a hibáikat vagy korlátaikat. Ezenkívül a valósággal való kapcsolatuk torzult lehet.

5.      Manipulatív viselkedés: Az NSZ-ben szenvedők gyakran próbálják manipulálni másokat, hogy elérjék a céljaikat, és általában csak akkor érdeklődnek mások iránt, ha az segíti őket a saját céljaik elérésében.

6.      Túlzott elvárások másokkal szemben: Az NSZ-ben szenvedők gyakran túlzott elvárásokat támasztanak másokkal szemben, és gyakran csalódottak, ha azok nem teljesítik ezeket az elvárásokat.

7.      Állandóan az elismerést keresik: Az NSZ-ben szenvedők gyakran folyamatosan keresik az elismerést és a dicséretet másoktól, és gyakran csalódottak, ha nem kapják meg.

 

BODERLINE

1.      A borderline személyiségzavar (BPD) egy mentális egészségügyi állapot, amelyre jellemző a szélsőséges hangulatingadozások, az instabil kapcsolatok és az önértékelési problémák. A következőkben összegyűjtöttem a BPD-t jellemző főbb jellemzőket:

2.      Intenzív és instabil érzelmek: Az érzelmek erőteljes és instabil változásai jellemzőek a BPD-re. Az egyén gyorsan változó hangulata és intenzív érzelmi reakciói, például indulatkitörések, dühkitörések és szorongás, gyakran nehezítik a mindennapi életet.

3.      Instabil önértékelés: Az önértékelés gyakran instabil és rendkívül érzékeny az érzelmi változásokra, melyek a személy érzését saját magáról jelentősen befolyásolhatják.

4.      Intenzív félelem az elhagyás miatt: Az emberekkel való kapcsolatok gyakran instabilak és intenzívek a BPD-vel élőknél. Az egyénnek erős félelme van a figyelmen kívül hagyás miatt, amely gyakran kapcsolatokat bomlaszt vagy instabillá tesz.

5.      Önsértő magatartás: A BPD-vel élőknek gyakran van önsértő magatartása, például önmaguk vágása vagy öngyilkossági gondolataik lehetnek.

6.      Kapcsolati problémák: A BPD-vel élők általában problémásak a kapcsolataikban, gyakran indulatosak, irányítani akarják másokat és hajlamosak az idegesítő és agresszív viselkedésre.

7.      Identitás zavarok: Az egyénnek nehézségei lehetnek az önmagával kapcsolatos azonosulásában és identitásában.

8.      Állandó érzés, hogy "üres" vagy "nem létező": Az egyénnek állandóan érzése lehet, hogy hiányzik belőle valami vagy "üres" az élete, és gyakran nincsenek konkrét érzései vagy gondolatai.

 

PSZICHOPATA

1.      A pszichopata személyiség-zavar (PPD) egy olyan mentális egészségügyi állapot, amelyre jellemző a kifejezett érdektelenség az etikai és társadalmi normák iránt, valamint az empatiaképesség hiánya. A következőkben összegyűjtöttem a PPD-t jellemző főbb jellemzőket:

2.      Hiányzó empátia: A pszichopaták nagy hiányossággal rendelkeznek az empátia terén, nem érdekli őket mások érzése vagy érdeke, csak a saját céljaik és igényeik számítanak.

3.      Magas szintű manipuláció: A pszichopaták nagyon ügyesek manipulálni másokat, és könnyen kihasználják a mások gyengeségeit. Az emberekkel való kapcsolataik általában felületesek és manipulatívak.

4.      Nagyon magas önértékelés: A pszichopaták rendszerint rendkívül magas önértékeléssel rendelkeznek, és általában hajlamosak túlértékelni saját képességeiket és eredményeiket.

5.      Impulzivitás: A pszichopaták hajlamosak az impulzív viselkedésre és a rizikóvállalásra. Ráadásul általában nem tartják be a szabályokat és a törvényeket, amelyek normális társadalmi viselkedési mintákat határoznak meg.

6.      Hiányzó szorongás vagy félelem: A pszichopaták általában nem rendelkeznek normális szorongással vagy félelemmel, amelyek egyébként az embereknek általában segítenek abban, hogy megfelelő döntéseket hozzanak.

7.      Erőszakos viselkedés: Bár a pszichopaták nem feltétlenül mindig erőszakosak, azonban nagyon nagy az esélye, hogy erőszakot kövessenek el, ha úgy érzik, hogy az megoldja problémájukat vagy céljaikat.

8.      Hiányzó felelősségtudat: A pszichopaták általában nem érzik magukat felelősnek a tetteikért, és könnyen áthárítják a felelősséget másokra.

 

 

HARMADIK: Azonosságok és különbségek

Azonosságok a három között

1.      Mindhárom személyiség-zavarban szenvedők hajlamosak a társas kapcsolatok nehézségeire. A nárcisztikusok általában magas önértékelésük miatt nehezen tudnak kötődni másokhoz, míg a borderline és a pszichopata személyiségzavarban szenvedők gyakran impulzívak és instabilak a kapcsolataikban.

2.      A három személyiségzavarban szenvedők általában nehézségeket tapasztalnak az érzelmi szabályozásban. A nárcisztikusok általában nem képesek elfogadni a kudarcokat vagy a kritikát, a borderline személyiségzavarban szenvedőknek nehézségeik lehetnek az érzelmek megfelelő kifejezésével és a pszichopaták gyakran érzelmileg laposak és érzéketlenek.

3.      Az összes személyiségzavarban szenvedők hajlamosak a viselkedési problémákra, beleértve az impulzivitást, a manipulációt és az antiszociális viselkedést.

4.      Mindhárom személyiség-zavarban szenvedők gyakran magányosnak és elszigeteltnek érzik magukat, és nehézségeik lehetnek az életükben a stabilitás és a kiegyensúlyozottság elérése tekintetében.

 

Különbségek a három között

1.      A nárcisztikus személyiség-zavarban szenvedők jellemzően magas önértékeléssel rendelkeznek, míg a borderline személyiségzavarban szenvedőknek a magas önértékelésük hiányzik vagy gyenge. A pszichopata személyiségzavarban szenvedők általában közömbösek az önértékeléssel kapcsolatban.

2.      A nárcisztikusok gyakran átalakítják a valóságot, hogy a saját magukról alkotott pozitív képet tükrözzék, míg a borderline személyiségzavarban szenvedők az érzelmeikkel küzdenek és a pszichopata személyiségzavarban szenvedők manipulatívak.

3.      A borderline személyiség-zavarban szenvedők általában két szélsőséges állapot között ingadoznak - például a fekete-fehér gondolkodás vagy az intenzív érzelmi állapotok -, míg a nárcisztikus és a pszichopata személyiségzavarban szenvedők inkább állandóan meghatározott viselkedési és érzelmi mintákat mutatnak.

4.      A pszichopata személyiség-zavarban szenvedők általában kevésbé érzelmi emberek, mint a borderline vagy a nárcisztikus személyiségzavarban szenvedők.

5.      A nárcisztikus személyiség-zavarban szenvedők gyakran igyekeznek dominálni másokat és érzelmi függőséget keresnek, míg a borderline személyiségzavarban szenvedők gyakran megpróbálják elkerülni a magányt és a szorongást, és inkább függőséget alakítanak ki másokkal való kapcsolataikban.

6.      A pszichopata személyiség-zavarban szenvedőknek gyakran hiányzik az empátia, míg a borderline személyiségzavarban szenvedők túl sok empátiával bírnak, amely nehézséget okozhat a saját érzelmeik szabályozásában.

 

Melyiket hogyan ismered fel?

1.      Figyelj az állandó és kizárólagos önmegvalósításra törekvésre, az önértékelés túlzott mértékére és az öntelt viselkedésre, amelyek jellemzői a nárcisztikus személyiség-zavarban szenvedőkre.

2.      Az érzelmi instabilitás, az impulzív viselkedés és az intenzív és gyakran kiszámíthatatlan érzelmi állapotok, amelyek azonosak a borderline személyiség-zavarban szenvedőkkel.

3.      A manipulatív viselkedés, a felszínes báj, az érzéketlenség és az empátia hiánya, amelyek a pszichopata személyiség zavarban szenvedőkre jellemzőek.

4.      Figyelj azokra a személyekre, akik gyakran keresik a figyelmet, hajlamosak a dramatizálásra, és túlreagálják az apróbb problémákat, mivel ezek a jellemzői a személyiségzavarok széles skálájában.

5.      A társas kapcsolataikban a személyiségzavaros emberek gyakran problémásak lehetnek, mivel hajlamosak a függőségi viselkedésre, az állandó konfliktusokra és a kapcsolatok instabilitására.

6.      Ha az illető személynek szokatlan, nehéz vagy nyomasztó a viselkedése, az érzelmi állapota és az interperszonális kapcsolatai, érdemes szakértő segítségét kérni a helyzet megértéséhez.

 

 

NEGYEDIK: A nárcisztikus legfőbb jellemzői

1.      diszfória (boldogtalanság)

2.      tökéletes keresése

3.      mohóság

4.      hamis büszkeség, hamis dolgokra

5.      állandó dühkitörés

6.      hálátlanság

7.      irigység

8.      önreflexió hiánya

 

ÖTÖDIK: Mire képtelen, mire mond nemet

1.      kompromisszum

2.      igazság és objektivitás

3.      másság elfogadása

4.      önvizsgálat

5.      empátia

6.      nyugalom és belső béke

7.      felelősségvállalás

8.      segítséget elfogadni

 

HATODIK: Tipikus nárcisztikus allűrök

1.      „Másokat hibáztat”

2.      „Kifogásokat keres"

3.      "Tettetés, úgy csinál mintha"

4.      "Folyamatos önigazolás"

5.      "Áldozatszerep "

6.      "Tagadás"

7.      "Támadás"

8.      „Figyelemelterelés"

9.      "Elbűvölő viselkedés"

10.  "Bagatellizálás"

11.  "Teljes passzivitás, az interakció kerülése"

12.  "Drámázás"

 

HETEDIK: Ami nem működik nála, de veled megcsinálja

1.      leleplezés (mire észbe kapsz már lejáratott)

2.      megszégyenítés (ez csak egészséges embereknél hat, nála nem)

3.      megvonás valakitől, valamitől (sokan táplálják, esetleg nagy visszaesés zavarja)

4.      tárgyi és testi károkozás (ezt egészséges ember nem csinálja)

 

NYOLCADIK: Általános megfontolások a vele való kapcsolathoz

1.      Kihívás velük kommunikálni, kapcsolódni, nem beszélve az együttélésről

2.      Határok kialakítása (kommunikáció, cselekvés, értékek)

3.      Hasznos velük szemben az (Információ ellenőrzés, Kritikus gondolkodás, Bizalmatlanság)

4.      Figyelemelterelés

5.      Empatikus és együttérző megközelítés segíthet?! Teszteld!

6.      Egyértelműség és határozottság célravezető

7.      Önbecsülés tartása

8.      Ismeret nárcisztikus személyiségzavarról, jellemzőiről és kezeléséről

 

KILENCEDIK: Javaslatok a kezelésére

Fő tanács:

1.      Ne pazarold rá az idődet és energiádat!

2.      Ignoráld (ne beszélj, ne találkozz vele, ez számára az igazi táplálékvesztés)

3.      Nélküle is működik az élet, sőt nagyon jól működik

4.      NO KONTAKT!!!

5.      Menekülj, ha lehet fizikai, de minimum érzelmi távolságtartás!

Ha előzőekre nincs lehetőséged, további tanácsok:

1.      Legyél határozott és határozottan fejezd ki az érzéseidet.

2.      Kommunikálj határozottan és világosan (mi igen, mi nem)

3.      Ismerd fel az alternatív valóságát!

4.      Légy pozitív, és zárd ki!

5.      Ne mondd meg, mi a helyes!

6.      Beszélj nyíltan az elvárásaidról!

7.      Vértezd fel magad türelemmel!

8.      Ne rendeld alá magad a partnerednek!

9.      Ne vedd személyes sértésnek, ha megbánt!

10.  Ne várj változást!

11.  Koncentrálj a tényekre!

12.  Ne vedd személyes sértésnek a viselkedését!

13.  Kerüld a személyes támadást!

14.  Kerüld a konfliktusokat!

15.  Adj neki választási lehetőséget!

16.  Ne hagyd magad állandóan provokálni!

17.  Kérj szakmai segítséget!

 

TIZEDIK: Mire ne reagálj?

1.      A lejárató kampányára (legyünk úriemberek)

2.      A jól értesült emberekre vele kapcsolatban (ha megkeresnek „Nem szeretnék róla beszélni”)

3.      Új kapcsolataira, ha azok megkeresnének (ugyanolyan rongyember lesz, mint volt)

4.      Porszívózásra

 

TIZENEGYEDIK: Porszívózás tipikus módszerei (ennek célja, hogy fogsz-e reagálni, működik-e még a manipuláció)

1.      Rövid üzenetek („hiányzol”, „mizu”, stb. ezekkel teszteli, hogy tud-e még rád hatni? része vagy-e még a táplálékláncának)

2.      Fenyegetés

3.      Bűntudatkeltés

4.      Bocsánatkérés

5.      Krízis bejelentése

 

TIZENKETTEDIK: Konkrét rövid mondat javaslatok

1.      "Mondanál többet erről?"

2.      "Megértettem az álláspontodat, most pedig elmondanám az enyémet"

3.      "Megértem, hogy hogyan érzel"

4.      „Az én szemszögemből ez nem így történt”

5.      „Nagyon fontos számomra, hogy együttműködjünk erre a problémára vonatkozóan”

6.      „Az én határaimat nem kívánom átlépni”

7.      „Tudom, hogy nehéz lehet neked hallani, de szeretném elmondani a saját érzéseimet”

8.      „Szeretnék egy időt arra, hogy magamban átgondoljam ezt a helyzetet”

9.      "Sajnálom, hogy megbántottalak. Mit tehetek, hogy javítsuk a kapcsolatunkat?"

10.  "Azt érzem, hogy megalázol vagy nem tisztelsz engem."

11.  "Kérem, értsd meg, hogy az én időm és érdekeim is fontosak."

12.  "Nem lehet mindig mindenki számára tökéletes."

13.  "Köszönöm, hogy támogatsz és elismered a munkámat."

14.  "Megértem, hogy fontos számodra az elismerés, de az, hogy mindig a figyelem középpontjában kell lenned, zavaró lehet mások számára is."

15.  "Tudom, hogy nagyon fontos számodra az önállóság, de néha a csapatmunka során szükség van az együttműködésre is."

16.  "Az érzéseid fontosak számomra, és szeretném megérteni, hogy mi áll a viselkedésed mögött."

17.  "Megértettem, hogy neked fontos az, hogy mások tiszteletben tartsák a határaidat, és én is nagyra értékelem a határaimat."

18.  "Szeretném megérteni a szemszögödet, de nekem is fontos, hogy én is megoszthassam a saját gondolataimat."

19.  „Sajnálom, hogy így érzel.”

20.  „Elfogadom, hogy téves képzeted van rólam.”

21.  „Nincs jogom felülbírálni, hogy milyennek látsz engem.”

22.  „Úgy gondolom, el kell fogadnom, hogy így érzel.”

23.  „A te dühöd, nem az én felelősségem.”

24.  „A pirosat vagy a sárgát kéred?”

 

TIZENHARMADIK: Milyen szakaszokat élsz át egy nárcisztikussal

1.      Szerelembombázás

2.      Leértékelés

3.      Eldobás

 

TIZENNEGYEDIK: Nárcisztikus kiakasztásának technikái avagy a nácisztikus düh kiváltása

1.      Zavard meg a napi rutinját (nem szereti ha megzavarod az eltervezett dolgait)

2.      Zavard meg a rendjét (szereti a saját rendjét, elvárja másoktól, hogy azt más csinálja)

3.      Hozz be új helyzeteket (nem szereti az új szituációkat)

4.      Hozz be új személyeket (nem szereti az idegeneket, új embereket nem fogad be)

5.      Zavard meg a kontrollját (nem szereti, ha van önálló gondolatod, a kontrollvesztést)

6.      Szegülj ellen (mond azt, hogy NEM!)

7.      Ne indokolj (ne hagyasd vele jóvá, amit csinálsz)

8.      Sugározd, hogy nem vagy vesztes (nem szeretik a boldog embereket)

9.      Légy önmagad (nem szereti az önállóságodat)

10.  Utasítsd vissza a vitát (ezzel elveszed tőle az üzemanyagot)

11.  Szeresd magad (légy boldog, egészséges és független)

 

TIZENÖTÖDIK: SZÜRKE SZIKLA, avagy hogyan szabadulj meg a nárcisztikustól

1.      NO ÉRZELMI REAKCIÓ! (ne mutass semmiféle érzelmi reakciót, mert élvezi ha szenvedsz, élvezi ha dicséred, tehát se + se – érzelmi üzemanyagot ne adj neki)

2.      NO KIBILLENTÉS! (ha elveszti a kontrollt, akkor próbál kibillenteni, állj ellen a kibillentésnek)

3.      NO JÁTÉK! (állj ellen a játékának, ha belemész, elbuktál, szeret áldozatokat gyártani, ne add meg neki ezt az örömet)

4.      NO REAKCIÓ! (ne reagálj, maximum: „sajnálom, hogy így látod”)

5.      NO ÜZEMANYAG! (Te vagy a dealerje a nárcisztikusnak, szállíts neki rossz anyagot, ne adj neki üzemanyagot)

6.      YES ÖNREFLEXIÓ (légy észnél a saját gondolataidra, érzéseidre, reakcióidra, rajtad múlik a siker)

7.      YES INTUÍCIÓ (hallgass a megérzéseidre)

 

TIZENHATODIK: Nárcisztikus fő félelmei

1.      Lelepleződés (hiszen ő tökéletes)

2.      Ellenszegülés (elveszti a kontrollt)

 

TIZENHETEDIK: Rejtett nárcisztikusság  jellemzői

Kétféle nárcisztikus létezik:

az egyik a grandiózus vagy  nyílt nárcisztikus (amikor jól mennek a dolgok, harsány, extrovertált, mindent kifelé mutatnak, nagy hangúak, egocentrikusak, szeret szerepelni, manipulál, közösségi médiában állandó szereplés)

a másik a rejtett nárcisztikus: (amikor nem mennek jól a dolgok, introvertált, halkszavú, szerény, közösségi médiában nem vesz részt, de mégis tud mindent mindenkiről, kikémlel mindent, megtévesztik az embert, meg tudja magát sajnáltatni

 

 

 

1.      Visszahúzódó énközpontúság (álcázott csendesség, szerénység)

2.      Áldozati szerepben tetszelgés (minden kapcsolatában kihasználtak, pedig ő bele tett mindent, ne akard megmenteni)

3.      Empatának állítja be magát (sekélyes empátia vagy álempátia, aki hirdeti magáról, az nem annyira empatikus)

4.      Gyanús érzelmi reakciók (túl szép, hogy igaz legyen)

5.      Hiper érzékenység a kritikára (legapróbb semmiségeken is meg tud sértődni)

6.      Passzív-agresszív viselkedés (nem mondja el mi baja, nem válaszol, ezzel büntet vagy okoz bűntudatot)

7.      Folyamatos megerősítési igény (nincs önbecsülése, a környezettel el kell fogadtatni)

8.      Alattomos viselkedés (hátulról összeugrasztani az embereket, hátulról irányit, szarkeverő)

9.      Finom bókok alkalmazása

10.  Állandó figyelem keresés (állandóan rád ír)

11.  Siettetik a kapcsolatot (gyorsan akar mindent)

 

TIZENNYOLCADIK: Tipikus „nárcisztikus szövegek” – EMI javasolt válaszaival

1.      „Túl érzékeny vagy” - Az érzékenység nem gyengeség, hanem erősség, az érzékenység egy pozitív

2.      "Mit kell ezt így felfújni?" - Nekem fontosak az érzéseim és az élményeim, és szeretném, ha figyelembe vennéd őket.

3.      " Ez egyáltalán nem így történt"  -Én úgy emlékszem, hogy így történt, de elfogadom, hogy neked lehet más az emléked.

4.      „Már megint rosszul emlékszel"  -Az emlékezetem pontosan ugyanolyan, mint amilyennek emlékszem.

5.      "Elképesztő milyen hálátlan vagy" -Sajnálom, hogy úgy érzed, hálátlan vagyok, de ne felejtsd el, hogy én is sokat tettem érted. Nem fogok engedni a manipulációs kísérleteidnek, hogy érzéseimet kihasználd.

6.      "Pontosan tudod, hogy ez azért van, mert annyira bizonytalan vagy magadban"  -Erre egyszerűen nem válaszolunk!!!

7.      "Fejezd be a hisztit, neked teljesen elment az eszed." -Nem beszélsz velem így. Nem engedem, hogy megalázz és lejárass azzal, hogy azt állítod, hogy nekem 'elment az eszem'. Ha szeretnél valamit megbeszélni velem, akkor kérem, tartsd tiszteletben a határaimat, és beszélj velem tiszteletteljesen.

8.      "Te most nem is ezen vagy kiakadva, miért kell neked állandóan valamilyen veszekedést  provokálnod. Komolyan Te nem bírod a békét."  -Nyugodtan és határozottan fejezd ki, hogy az adott helyzetben mi okozza neked a stresszt.

9.      "Szerinted én hazudok, szerinted én hazudnék neked?" -Nem arról van szó, hogy általánosan hazudsz, de ebben az adott helyzetben nem mondod az igazat.

10.  "Most tényleg ilyen embernek tartasz? Akkor miért vagy egyáltalán velem?"  -Szeretlek, de nem tudok elfogadni egy olyan viselkedést, ami sértő és tiszteletlen.

11.  "Ezt sose mondtam, ez nem így hangzott el."  -Próbáljuk meg együtt kideríteni, mi történt pontosan, én megosztom a saját emlékeimet és bizonyítékaimat.

12.  "Te már teljesen paranoiás vagy."  -Nem vagyok paranoiás, csak kiálltam magamért, és az igazságomért. Az, hogy te ezt paranoiának nevezed, csak azt mutatja, hogy képtelen vagy elfogadni, ha valaki ellentmond neked. Sajnálom, hogy ilyen érzékeny vagy, de nem fogom engedni, hogy a saját érzéseimről és tapasztalataimról letagadjak csak azért, hogy a te önérzetedet növeljem.

13.  "Ugyan már, nem érted a viccet. Én csak vicceltem "  -A viselkedésed nem vicces, a humor a rossz viselkedéstől nagyon eltérő.

14.  "Nem is értem a nők miért kaphatnak jogosítványt " -Nem beszélnék a nőkről általánosságban, mert mindenkinek megvan a saját egyénisége és képességei, nem csak az alapján, hogy melyik nemhez tartozik. Ez társadalmi előítélet, amit magad is terjesztesz.

15.  "Nem csinálsz semmit, mindent nekem kell csinálni " -Az én teljesítményem ugyanolyan értékes, mint a tied. Miután olyan dolgokat is elvársz tőlem, amik nem az én feladatom, én inkább visszavonom magam és több időt szánok arra, hogy a saját feladataimmal foglalkozzak.

16.  „Mit csináltál már megint? Ha megsérülsz a Te hibád "  -Most, hogy rám hárítod a felelősséget, úgy tűnik, hogy én vagyok a hibás mindenért. Ez nem fair és nem is igaz. Valószínűleg jobban megoldanánk a problémákat, ha közösen dolgoznánk rajtuk, ahelyett, hogy egymásra mutogatunk és vádaskodunk.

17.  "Oda kéne figyelni."  -Pontosan mire gondoltál, hogy oda kellene figyelni, és az hogy miben segíthetne?

18.  "Miért nem úgy csinálod, ahogy kell vagy úgy ahogy mondom." -Szeretném jobban megérteni, hogy miért gondolod azt, hogy az általam választott módszer nem jó, és hogyan lehetne jobban megfelelni az elvárásaidnak. Beszéljük át a helyzetet, és próbáljuk meg megtalálni a legjobb megoldást mindannyiunk számára.

19.  "Hálás lehetnél, hogy veled vagyok, mert más nő/férfi el nem viselne"  -Inkább hálás vagyok azért, hogy megtanultam az igazi értékeimet és hogy képes vagyok kitűzni azokat a határokat, amelyek megvédik a mentális egészségemet. Nem vagyok hajlandó elfogadni az alázatos szerepét, amelyet rám kényszerítesz.

20.  "A barátaid, családtagjaid se szeretnék, csak nem merik neked elmondani"  "Nem hiszem el, hogy ilyen negatív dolgokat mondasz az emberekről, akiket szeretek. Sőt, tudom, hogy azok, akik szeretnek és támogatnak, mindig mellettem állnak.

21.  "Ezt váltod ki belőlem.” (szóbeli vagy fizikai abúzus után) -Az én viselkedésem nem okozhatja az erőszakot, amit te alkalmazol. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan és meg kell találnunk a megoldást az ilyen helyzetek elkerülésére.

22.  "Ezt a párod, apád, anyád mondta? Neked soha nincs önálló gondolatod."  -Nem, ez az én saját gondolatom, és egyáltalán nem érdekel, mit gondolnak rólam mások.

23.  "Én ezt nem mondtam / pl. Te hülye vagy /Félreértetted "  -Nem hiszem, hogy félreértettem vagy hülye lennék. Az, amit mondtál, világos volt, és nem lehet más módon értelmezni. Ha változtatni akarsz az álláspontodon, akkor az rendben van, de nem fogom engedni, hogy kicsinyítsd vagy tagadd a tapasztalataimat és érzéseimet.

24.  "Az én érzéseim, az én problémáim nem számítanak?" -Az érzéseid és problémáid számítanak, de az enyémek is számítanak. Az egészséges kapcsolatokban mindkét félnek figyelembe kell vennie a másik érzéseit és szükségleteit."

25.  "OLYAN FÉLTÉKENY VAGY. "  -Nem féltékeny vagyok, hanem látom, mit csinálsz.

26.  „AZ ÖSSZES EXEM ŐRÜLT."  -Gondolod, hogy nekem erről tudnom kell? (Vagy erre egyszerűen nem reagálunk, mert ez a nárcisztikus manipulatív játékának része.)

27.  " NEM AZ ÉN HIBÁM, MIATTAD CSINÁLTAM.."  -Nem te választottad azt a cselekedetet, amit megtettél? Senki más nem kényszerített rá. Vállalj felelősséget azért, amit csináltál.

28.  "NEM CSODA, HOGY SENKI SEM KEDVEL TÉGED"  -Erre egyszerűen nem reagálunk, mert ez a nárcisztikus manipulatív játékának része.

29.  "MAGADNAK CSINÁLTAD." -Ez nem igaz, ne vádaskodj minden alap nélkül.

30.  "NEM MEHETSZ ODA. "  -Magam döntöm el, hova megyek vagy mit csinálok.

31.  "OLYAN BÉNA VAGY EHHEZ. "  -Kezdetben mindenki béna volt valamiben, de az idő és a gyakorlás segítségével fejlődni lehet. Inkább arra koncentráljunk, hogy miként tudnánk támogatni egymást a fejlődésünkben, ahelyett, hogy kritizálnánk egymást.

32.  "OKOSABB VAGYOK MINT TE, SZÓVAL RÁM HALLGASS."  -Bár lehet, hogy van néhány terület, ahol te okosabb vagy, de én is rendelkezem saját képességekkel és tapasztalatokkal, és biztos vagyok benne, hogy képes vagyok döntéseket hozni és véleményt formálni a saját területemen.

33.  "EZ SOSEM TÖRTÉNT MEG."  -Ez pontosan így történt, könnyű bizonyítani is, íme itt a fénykép dátummal és időponttal.

34.  "HA EZT MEGTESZED NEM FOGLAK TÖBBÉ SZERETNI."  -Nem engedem, hogy a félelmeid vagy a fenyegetéseid irányítsák a döntéseimet. Ha szeretsz, elfogadod, hogy a saját életemet élem, és azokat a dolgokat teszem, amelyekkel jól érzem magam.

35.  "TÖKÉLETESEK VAGYUNK EGYÜTT."  -Nem hiszem, hogy bárki is tökéletes lehet, de elvileg az együttműködésünk jobb lehetne, ha adnánk és kapnánk egy kis tiszteletet és megértést egymás felé.

36.  "JOBBAN SZERETLEK BÁRMINÉL"  -Nem kell választanod, hiszen a szeretetnek semmi köze a választáshoz.

 

Források a teljesség igénye nélkül: Mesterséges intelligencia (EMI), Wikipédia, Bánki György: A legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról, Vinter Éva youtube videói, Kovács Balázs (bennfentes) youtube videói, cikkek az Internetről, stb. (Ha ezen tömör felsorolással valaki elégedetlen, vagy kimaradt belőle, kérem jelezze és pontosítom a forrás megjelőlést.)

Összeállította: dr.Joó Antal