Mentorálás és határai

“Semmit nem lehet megtanítani egy embernek. Csak segíteni abban, hogy rátaláljon önmagán belül.” (Galileo Galilei)

 

Mi a mentorálás vagy mentoring? Egy olyan időben behatárolt kapcsolat, amelyben az egyik ember hozzásegíti céljaihoz a másikat. Ebből fakadóan a mentorálás területei nagyon szerteágazóak. Igen elterjedt az oktatásban, a tehetséggondozásban, a szociális munkában, a lelki vezetésben és egyre szélesebb körben alkalmazzák a munkahelyeken, az üzleti életben.

A mentorálás két szereplője egyfelől a mentor, aki a személyes kísérő, segítő, támogató, tanácsadó, pártfogó szerepét tölti be. Másfelől a mentorált/mente (útitárs) személy, aki az élet valamely területén segítséget kér, keresi az útját, módját, hogy kitűzött célját, feladatát elérje, ellássa. 

Mentorként miben tudunk segíteni?