Milyen képzést kapnak az integrál tanácsadók?

Írta: dr.Joó Antal

Újszerűsége és ismeretlensége okán az integrál tanácsadó képesítés bemutatása legegyszerűbben úgy végezhető el, ha legalább felsorolás jelleggel megemlítjük azokat a területeket, melyben az integrál tanácsadók képződnek.

Az integrál személet lényege, hogy számos vonatkozásban integrálta az emberiség pszichológiában, filozófiában, spiritualitásban felhalmozott tudását. Ken Wilber, amerikai filózófus-pszichológus integrálni tudta egyrészt időben az ősi és a modern, posztmodern korokat, másrészt térben a nyugati és keleti tanításokat, harmadrészt a tudományt és spiritualitást, negyedrészt a pszichológiai irányzatokat.

Elméleti képzés:
Az integrál pszichológia öt ága

• A holonok és a négy kvadráns
o BF – bal felső: egyéni belső (egyéni megélés, szubjektív), ÉN
o BA – bal alsó: kollektív belső (kultúra, interszubjektív), MI
o JF – jobb felső: egyéni külső (viselkedés) objektív, AZ
o JA – jobb alsó: kollektív külső (társadalom, interobjektív), AZOK

• A tudatfejlődés szintjei (fejlődéslélektan, W=wilberi szintek)
o W  0. szint (Prenatális és perinatális, magzatkor)
o W  1. szint (Szenzoros-fizikai, csecsemőkor 0-1 év)
o W  2. szint (Fantazmikus-érzelmi, kisgyermekkor 1-3 év)
o W  3. szint (Leképező elme, óvodáskor 3-6 év)
o W  4. szint (Szerep-szabály elme, kisiskoláskor 6-12 év)
o W  5. szint (Racionális elme, serdülőkor 12- év)
o W  6. szint (Integrált elme, kentaur, víziólogika)
o W  7. szint (Okkult, pszichikus)
o W  8. szint (Szubtilis)
o W  9. szint (Kauzális)
o W10. szint (Nonduális)

• A tudatfejlődés sávjai (lelki fejlődés területei)
o Tudatfejlődés (Wilber)
o Perszonalitás (Wilber)
o Szükségletek (Maslow)
o Kognitív (Piaget)
o Erkölcs (Kohlberg)
o Konvencionalitás (Kohlberg)
o Világnézet (Gebser, Wilber)
o Spiritualitás (Gánti-Wilber, Gebser, Beck-Cowan)
o Értékrend/Spiráldinamika (Beck-Cowan)
o Egofejlődés ( S. Cook-Greuter)
o Self/identitás/énfejlődés (Mahler. M.Klein, Kernberg, Stern, E.Erikson)
o Énérzet (Wilber)
o Pszichoszexuális (Freud)
o Párkapcsolat (Deida)
o Emberi kapcsolat (Honti)
o Elhárító mechanizmus (Freud, Vaillant, Wilber, Kernberg)
o Hit (Fowler)
o Esztétika (Housesn)

• A tudat állapotai (normál, módosult, transz, meditáció, patológia)
o Éber
o Álom
o Mélyalvás
o Turiya

• A tudattípusai (személyiség és karaktertípusok)
o Hippokratesz-Galenosz
o Kretcshmer alkati típustan
o Pavlov idegrendszeri típustan
o Jungi személyiség típustan
o Eysenck vonáselmélete
o Jaensch személyiség típustan
o Enneagram

Pszichológiai irányzatok:
• mélylélektan, pszichoanalízis és analitikus pszichológia (Freud, Adler, Frankl, Jung, Erikson)
• viselkedéslélektan/behaviorizmus (Pavlov, Watson, Skinner)
• kognitív pszichológia (Beck, Ellis, Piaget)
• humanisztikus pszichológia (Maslow, Rogers)
• egzisztencialista pszichológia (May, Frankl, Yalom)
• transzperszonális pszichológia (Jung, Tart, Assagioli, Walsh, Vaughan, Grof)
• integrál pszichológia (Wilber)

Egyéb önálló pszichológiai területek, pszichoterápiás módszerek:
• pre- és perinatális pszichológia
• családterápia (Bateson, Satir)
• Gestalt terápia (Perls)
• családállítás (Helinger)
• pszichodráma (Moreno)
• NLP= Neoro Lingvisztikus Programozás (Bandler)
• KIP = katathym imaginatív pszichoterápia (Leuner)
• TA= tranzakcióanalízis (Berne)
• módosult tudatállapotok, klasszikus hipnózis, ericsoni hipnózis, meditáció, transz, 

Az egyes pszichológia irányzatok, módszerek mögötti emberképek megismerése. A mélylélektan, viselkedés lélektan és kognitív pszichológia a betegből normálissá, a humanisztikus és egzisztencialista pszichológia a normálisból a kiteljesedett személyiséggé, a transzperszonális pszichológia a normálisból a spirituálisan kiteljesedetté, míg az integrál pszichológia a teljes spektrumot átfogó betegből a személyiségében és spirituálisan kiteljesedetté válásra fokuszál.

A terápiás szakmák meghatározása, feladatuk, hatáskörük:
• pszichológus
• klinikai szakpszichológus
• pszichoterapeuta
• neurológus
• pszichiáter
• alternatív segítők

Agy és idegrendszer:

Pszichopatólógia:
• Normalitás, intelligencia
• pszichózis – személyiségzavar – neurózis – normalitás – önmegvalósítás – megvilágosodás
• Mentális betegségek osztályozása (BNO, DSM)
• Organikus zavarok (delírium, demencia, Alzheimer, Pick, Creutzfeldt-Kakob, Sclerosis multiplex)
• Elmebetegségek (skrizofénia, paranoia, pszichózis)
• Szorongás (neurotikus, generalizált, pánik, fóbia)
• Szomatoform zavarok (hisztéria, hipochondria, diszmorfia)
• Disszociatív zavarok (amnézia, fuga, identitás zavar, deperszonalizációs zavar)
• Pszichoszomatikus zavarok (légzőszervi, szív-és érrendszeri, gasztrointesztinális, bőr, fejfájás, támasztó és mozgatószervi, Hamer rendszer)
• Stressz, coping, krízis
• Altruizmus, Hefler-szindroma, Burn-out
• Válás, öregedés, halál, haldoklás, gyász, öngyilkosság
• Szexuális zavarok (működés-és funkció, identitás, preferencia, fejlődés)
• Alvás zavarok (inszomnia, hiperszomnia, paraszomnia)
• Étkezési zavarok (anorexia, bulimia, obesitas)
• Koros szokások és impulzus-kontroll zavarok (játékszenvedély, pyrománia, kleptománia, trichotillománia, kényszeres vásárlás, munkafüggőség, drogfüggőség)
• Hangulatzavarok (disztímia, ciklotímia, mánia, depresszió, bipoláris,)
• Személyiségzavarok (A-klaszter: paranoid, skizoid, skizotíp, B-klaszter:pszichopata, boderline, hisztrionikus, nárcisztikus, C-klaszter:kényszeres, elkerülő, dependens)

Integrál ökológia (természet, Természet, TERMÉSZET, fizioszféra, bioszféra, núszféra, teoszféra)


Spirituális földrajz és kulturantropológia (kultúra, multikulturalizmus, akulturáció, enkulturáció, globális kultúra, kultúra ütközés, kulturális antropológia)

Spirituális irányzatok (külső és belső spiritualitás):

•Kereszténység – keresztény misztika (esszénus, mani)
•Buddhizmus (theravda, mahajana, vajrajana, tibeti, zen, csan)
•Hinduizmus – jóga
•Judaizmus – kabbala
•Iszlám – szúfizmus (bektashi, mevlana, zikr, qawali)
•Sámánizmus (afrika, ausztrália és óceánia, eurázsia, észak- és dél-amerikai indiánok)

Önálló spirituális tanítók: Steiner, Aurobindo, Osho, Ramana

Parapszichológiai jelenségek: a telepátia (gondolatátvitel); prekogníció (jövőbelátás); tisztánlátás (információt szerezni távoli helyekről, emberekről); pszichokinézis (tudattal mozgatni tárgyakat); Stigma, spontán gyógyulás élménye, testen kívüliség élménye stb.
Bioenergetikai érzékenység: auralátás, csakraérzékelés, radiesztézia, chi vezette harcművészetek (thai-chi, chikung, kundalini jóga)
A sorsszerűség érzésével kapcsolatos jelenségek: szinkronicitás élmények, nem véletlen véletlenek, áramlással haladás.
Az erők intuitív olvasása szimbólumrendszerekkel: asztrológia, Ji-ching, Tarot
Mágia: események befolyásolása szimbólumokkal történő manipulálással, pl. Tibeti mágia, afrikai-voodo, sámánaktusok.
Ufó élmények
Szubtilis fény-és hangélmények: színes fényélmények, fehér isteni fényélmény, spirituális hanghallások pl. szférák zenéje, OM.
Szellemlényekkel való találkozás: Mária-jelenés, állatszellemek, indián látomáskeresés, sámánrévülés, Istenekkel, archetipikus formákkal való találkozás.
Szellemi látomás, médiumlátás: előző életek látása, más dimenziók látása, halál közeli élmények, tudatos álom, bardo élmények.

Gyakorlati képzés:
• többféle technikán (családállítás, pszichodráma, gestalt, bodywork) alapuló sajátélményű önismereti és személyiségfejlesztő csoportozás (3 év)
• tiszta és terápiás kommunikáció gyakorlása (két év)
• terápiás, segítő beszélgetés technikájának elsajátítása és gyakorlása (két év)
• saját klienssel végzett munka és annak szupervízióban való bemutatása, feldolgozása (minimum 5 alkalom)
• a három év során legalább egy 10 napos meditációs elvonulás (vipassana, zen, keresztény misztika, stb.)